Tình yêu và hôn nhân của người khuyết tật

Tình yêu và hôn nhân của người khuyết tật

09-08-2017

Mưu cầu hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân là quyền của mỗi người khi đến tuổi trưởng thành, không phân biệt khuyết tật hay lành lặn, giới tính, trình độ...

Xem thêm
Quan tâm hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Quan tâm hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật

07-08-2017

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân nói chung, công tác khám chữa bệnh và phục hồi chức năng nói riêng trong suốt thời gian qua luôn nhận được sự qu...

Xem thêm
Tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về người khuyết tật

Tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về người khuyết tật

07-08-2017

Nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật là một trong những hoạt động chủ yếu của Đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012 – 2020. Đây...

Xem thêm
Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội  cho nạn nhân bom mìn

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho nạn nhân bom mìn

07-08-2017

Việt Nam là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom mìn lớn nhất và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới. Theo ước tính, hàng năm, trung bình cả nư...

Xem thêm