Thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường phối hợp triển khai thực hiện mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố.

Hoạt động khám sàng lọc tại các trường mầm non và nhóm trẻ độc lập tư thục 


Theo đó, cùng với việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hoạt động của mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi đến các cấp, ngành, các địa phương và người dân, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Trung tâm phát triển bền vững (VietHealth) tập huấn cho đội ngũ cán bộ ngành, triển khai dự án và công tác hỗ trợ trẻ khuyết tật toàn thành phố.

UBND TP. Đà Nẵng cũng giao Sở Y tế thành phố thực hiện việc chỉ đạo các Trung tâm y tế phối hợp với các địa phương tổ chức hoạt động khám sàng lọc phân loại khuyết tật, có biện pháp hỗ trợ can thiệp cho trẻ được khám phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cán bộ, giáo viên Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các trường chuyên biệt phối hợp với trường mầm non và nhóm trẻ độc lập tư thục, cán bộ các xã, phường thực hiện khám sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ dưới 6 tuổi, thực hiện các hoạt động can thiệp giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật tại các cơ sở.

Được biết, tại TP. Đà Nẵng, Trung tâm phát triển bền vững đã triển khai Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật từ 0- 6 tuổi tại 3 quận, huyện gồm Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Hòa Vang giai đoạn 2012 – 2016, mô hình này được triển khai nhân rộng giai đoạn 2017 -2021 tại 4 quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Thông qua chương trình, đã phân loại lập hồ sơ can thiệp và hỗ trợ kịp thời cho gần 600 trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan