UBND tỉnhThừa Thiên Huế  vừa có Quyết định số 2300/QĐ-UBND phê chuẩn việc hợp nhất Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế thành Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Quyết định số 2300/QĐ-UBND Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực chuyên ngành hoạt động của Hội.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Tin liên quan