Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang: Địa chỉ nhân ái của những người yếu thế

Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang: Địa chỉ nhân ái của những người yếu thế

2018-04-12 08:07:05

Được thành lập từ năm 1993, trải qua 25 năm hoạt động Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang đã trở thành địa chỉ tin cậy của các mạnh thường quân, người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo trên địa bàn. Đặc biệt trong nhiệm kỳ V (2012 - 2017), thông qua các hoạt động của mình, tỉnh Hội đã chăm lo, trợ giúp tích cực cho cuộc sống của người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, từ đó thắp lên niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào bản thân của họ.

Hiện toàn tỉnh An Giang có trên 15.199 người cần được xã hội quan tâm chăm sóc. Trong đó có 7.467 người khuyết tật, 1.302 trẻ mồ côi và 2.653 bệnh nhân nghèo. Phần lớn trong số họ sống ở vùng nông thôn, không có nghề nghiệp và sống dựa chủ yếu vào gia đình, người thân và cộng đồng. Trong năm năm của nhiệm kỳ V (2012 - 2017), các cấp của Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang chú trọng công tác thông tin  tuyên truyền về các hoạt động của Hội nhằm cung cấp thông tin trong rộng rãi người dân và cùng quan tâm chia sẻ một phần trách nhiệm với những hoàn cảnh kém may mắn. Thông qua các chương trình hoạt động cụ thể như: trợ cấp thường xuyên, cứu trợ đột xuất, khám bệnh phát thuốc miễn phí, trợ giúp bệnh nhân nghèo, tặng nhà tình thương, mổ tim… tỉnh Hội đã thu hút, tập hợp nhiều tầng lớp xã hội cùng chung tay trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo trong tỉnh. Các cấp Hội, mạnh thường quân, hội viên… đã coi tỉnh Hội An Giang như một địa chỉ đỏ, một nhịp cầu uy tín nối dài tấm lòng chia sẻ, kết nối tình nhân ái.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và khẳng định uy tín trong phương thức hoạt động luôn lấy việc chăm sóc, trợ giúp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các mạnh thường quân có điều kiện trực tiếp đến với người có hoàn cảnh khó khăn, cần được trợ giúp, tỉnh Hội An Giang luôn lấy người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo và người yếu thế khác làm trung tâm của mọi hoạt động, quan tâm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của họ. Do vậy, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang đã huy động được số tiền và hiện vật trị giá trên 231 tỷ đồng, tổ chức các hoạt động trợ giúp cho gần 830 nghìn lượt người.

Trong đó, tỉnh Hội vận động và trợ cấp thường xuyên bằng tiền hoặc lương thực cho trên 60 nghìn lượt người; cứu trợ đột xuất cho trên 230 nghìn lượt người khuyết tật, mồ côi, bệnh nhân nghèo; khám phát thuốc miễn phí cho trên 123 nghìn người, vận động trợ giúp cho gần 30 nghìn bệnh nhân nghèo. Đồng thời, tiến hành kêu gọi, trợ giúp cho trên 70 nghìn lượt học sinh nghèo, trên 50 nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng trên 110 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi nhân các dịp đặc biệt khác. Đặc biệt, thông qua nhiều hình thức vận động kết hợp, tỉnh Hội An Giang đã tổ chức phẫu thuật thay tủy tinh thể cho gần 12,6 nghìn người, cấp phát 3.243 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật vận động. Hội đã trao tặng 587 xe đạp cho học sinh mồ côi, học sinh khuyết tật, xây mới 1.674 căn nhà và sửa chữa 778 căn nhà khác trợ giúp người yếu thế có nhu cầu về nhà ở. Bên cạnh đó, tỉnh Hội cũng vận động các mạnh thường quân tài trợ mổ tim cho 106 bệnh nhân mắc các bệnh về tim bẩm sinh đồng thời, phối hợp cùng chính quyền các địa phương làm cầu, sửa đường, tang chế… nhằm tạo điều kiện tốt hơn chăm lo cuộc sông người dân tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh.

Bằng các hoạt động của mình, tỉnh Hội An Giang đã góp phần giảm bớt khó khăn trong đời sống của người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, tạo điều kiện, lòng tin và động lực cho những người yếu thế có cơ hội vươn lên hòa nhập cộng đồng. Thông qua đó, tỉnh Hội đã thu hút được các tăng ni phật tử, đông đảo tầng lớp nhân dân, các mạnh thường quân, các tổ chức, doanh nghiệp tham gia tích cực cùng các cấp Hội chăm lo, chăm sóc trợ giúp các đối tượng yếu thế, chung tay cùng các cấp chính quyền đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.