Hội thảo “Tăng cường tiếp cận giao thông đường bộ  đối với người khuyết tật”

Hội thảo “Tăng cường tiếp cận giao thông đường bộ đối với người khuyết tật”

2017-09-30 13:43:31

Ngày 29/09, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) phối hợp cùng Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (TDSI) và Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam (VFD) tổ chức Hội thảo “Tăng cường khả năng tiếp cận giao thông đường bộ đối với người khuyết tật”. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Vụ Vận tải – Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban quốc gia về người khuyết tật, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, VFD, TDSI… cùng các chuyên gia về giao thông tiếp cận; các cơ quan quản lý, thực hiện và hoạch định chính sách về giao thông cấp trung ương và địa phương; các tổ chức của và vì người khuyết tật; các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải trong lĩnh vực giao thông đường bộ…

Để đảm bảo quyền tiếp cận giao thông của NKT, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách pháp luật như Luật người khuyết tật, Quyết định 1100/QĐ-TTG ngày 21/6/2016 về Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về quyền của NKT, Kế hoạch Hành động của Bộ Giao thông vận tải số 3350/KH-BGTVT… Tuy nhiên, hiện nay NKT vẫn gặp không ít khó khăn trong việc đi lại và sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ ngay từ khâu thiết kế, lắp đặt các trang thiết bị trợ giúp, cơ sở hạ tầng giao thông bao gồm lòng đường, vỉa hè, bến xe khách, nhà chờ xe buýt,… hầu như không đảm bảo cho NKT tiếp cận, sử dụng.

 Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá nhu cầu và thực trạng về tiếp cận giao thông đương bộ của NKT; rà soát chính sách, đánh giá cơ chế tổ chức thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện vấn đề tiếp cận giao thông đường bộ đối với NKT tại Việt Nam.

Đây cũng hoạt động nằm khuôn khổ dự án “Thúc đẩy thực thi quyền của người khuyết tật” do Trung tâm ACDC thực hiện giai đoạn 2015 - 2018 với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm hướng tới mục tiêu thúc đẩy việc thực thi các quyền của NKT trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hoàng Dung