Năm 2019, dành 6,5 tỷ đồng hỗ trợ tạo việc làm cho một số đối tượng

Năm 2019, dành 6,5 tỷ đồng hỗ trợ tạo việc làm cho một số đối tượng

2018-12-09 05:58:38

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 2019 - 2020.

 

Năm 2019, Bộ LĐTB&XH sẽ dành 6,5 tỷ đồng để hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn. Ảnh Thuỳ Linh.


Theo đó, năm 2019, Bộ LĐTB&XH sẽ dành 6,5 tỷ đồng để hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn.

Cụ thể, Bộ LĐ,TB&XH sẽ đặt hàng hợp đồng với trung tâm dịch vụ việc làm tại các địa phương và các đơn vị có liên quan khác như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam để tổ chức các buổi định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông, thanh niên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp như tổ chức các khóa đào tạo tư vấn, khởi sự doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp. Đồng thời, nguồn kinh phí còn được bố trí để hỗ trợ tìm việc làm cho thanh niên đã tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật.

Địa bàn triển khai cho dự án này là các địa phương có nhiều lao động là thanh niên, địa phương có đông lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số.

Theo baohaiquan.vn