Người bị thoái hóa nhãn cầu có được hưởng bảo trợ xã hội không?

Người bị thoái hóa nhãn cầu có được hưởng bảo trợ xã hội không?

2018-04-25 02:03:56

Đọc giả Đặng Thanh Thảo ở Cao Lãnh, Đồng Tháp Hỏi: Chị tôi bị mù 1 mắt còn 1 mắt thì bị thoái hóa nhãn cầu. Bác sĩ ghi nhận khả năng nhìn thấy dưới 5% và hiện chị tôi k làm gì được để nuôi bản thân do k nhìn rõ. Vậy chị tôi có được hưởng bảo trợ xã hội không ạ?

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Người khuyết tật 2010, người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Theo Điều 3 Luật Người khuyết tật, các dạng tật và mức độ khuyết tật bao gồm:

- Các dạng tật:

+ Khuyết tật vận động;

+ Khuyết tật nghe, nói;

+ Khuyết tật nhìn;

+ Khuyết tật thần kinh, tâm thần;

+ Khuyết tật trí tuệ;

+ Khuyết tật khác.

- Người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật sau đây:

+ Người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày;

+ Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày;

+ Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật, khuyết tật vận động là tình trạng giảm hoặc mất chức năng cử động đầu, cổ, chân, tay, thân mình dẫn đến hạn chế trong vận động, di chuyển.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì chị gái bạn được xem là người khuyết tật (khuyết tật nhìn). Để xác định mức độ khuyết tật, cần gửi Đơn yêu cầu đến UBND cấp xã nơi người khuyết tật cư trú để được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xác định và được cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

Về vấn đề trợ cấp xã hội hàng tháng, theo quy định của Luật Người khuyết tật 2010, không phải tất cả những ai là người khuyết tật đều được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Cụ thể, theo quy định tại Điều 44 Luật Người khuyết tật 2010, những đối tượng sau đây sẽ được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí chăm sóc hàng tháng:

- Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

+ Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật Người khuyết tật 2010;

+ Người khuyết tật nặng.

- Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm:

+ Gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó;

+ Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng;

+ Người khuyết tật thuộc đối tượng được trợ cấp xã hội hằng tháng đã nêu trên đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Như vậy, để được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng chị gái bạn phải là người khuyết tật thuộc một trong các đối tượng nêu trên.

Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội bao gồm:

a) Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

b) Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;

c) Bản sao Sổ hộ khẩu;

d) Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;”

Sau khi làm hồ sơ, bạn nộp hồ sơ tới ủy ban nhân dân cấp xã để được nhận chế độ này.

Theo molisa.gov.vn