Quyêt định thành lập Hội

Quyêt định thành lập Hội

2016-09-16 04:22:00

Ngày 25/4/1992, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Quyết định số 136-CT về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam.