Tập huấn Dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật tại cộng đồng

Tập huấn Dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật tại cộng đồng

2018-08-03 04:10:56

Vừa qua, Trung ương Hội phối hợp cùng tỉnh Hội Thái Bình đã tiến hành Hội thảo Dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật tại cộng đồng. Tham dự Hội thảo có ông Lương Phan Cừ, Chủ tịch Trung ương Hội và đại biểu của 12 tỉnh Hội là thành viên của Hội.

 

1881M2A9610

Lãnh đạo Trung ương Hội trả lời một số vấn đề về công tác dạy nghề của Hội

 

Trong 10 năm từ 2005 - 2015, Hội đã tổ chức dạy nghề cho 6.652 người khuyết tật. Trong đó đã có 5.662 người khuyết tật có việc làm chiếm 84%. Tại Hội Thảo nhiều tỉnh Hội đã đưa ra một số kinh nghiệm hay trong công tác dạy nghề như dạy nghề qua phương pháp truyền nghề, mô hình lớp học nghề quy mô nhỏ, cầm tay chỉ việc, thời gian dạy nghề kéo dài kết hợp dạy văn hóa thường mang lại hiệu quả cao...Đồng thời, các đại biểu tham dự Hội thảo cũng trăn trở trước một vài vướng mắc trong quá trình thực hiện dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật tại cộng đồng như kinh phí dành cho dạy nghề từ ngân sách bị cắt giảm, một số chương trình dạy nghề phối hợp cùng các cơ quan nhà nước tỏ ra không hiệu quả, thhowif gian dạy nghề cho người khuyết tật quá ngắn theo qquy định của pháp luật...

 

1881M2A9633

Ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch tỉnh Hội Thái Bình phát biểu tham luận tại Hội thảo

1881M2A9684

 

Toàn cảnh Hội Thảo

 

Tuy vậy các đại biểu tham dự Hội thảo đều nhất trí việc dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật tại cộng đồng là chủ chương đúng, tuy còn niều bất cập nhưng đã góp phần thúc đẩy vai trò của Hội các cấp và giúp người khuyết tật vươn lên khẳng định mình và hòa nhập vào đời sông xã hội.