Tỉnh Hội An Giang: Gần 27.6 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật, mồ côi, người nghèo

Tỉnh Hội An Giang: Gần 27.6 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật, mồ côi, người nghèo

2018-06-12 07:33:31

6 tháng đầu năm 2018, bằng nhiều hình thức vận động quỹ từ trực tiếp, gián tiếp và trình dự án đến nhà tài trợ, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang đã vận động nguồn quỹ bằng tiền và hiện vật quy tiền đạt 27.562.183.000 đồng. Từ nguồn quỹ này, tỉnh Hội đã tổ chức các hoạt động bảo trợ cho 113.977 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo trong tỉnh.

Trong các hoạt động hỗ trợ về y tế, tỉnh Hội đã phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể cho 725 người mù, phẫu thuật tim cho 5 người, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 12.336 người, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 100 người. Để trợ giúp phương tiện đi lại cho các đối tượng, tỉnh Hội đã trao tặng 260 xe lăn, xe lắc, xe bại não, dụng cụ trợ giúp khác cho người khuyết tật, tặng 44 xe đạp cho học sinh mồ côi nghèo. Ngoài ra, tỉnh Hội cũng đã vận động xây mới, sửa chữa 112 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ cải thiện 20 hệ thống nước sinh hoạt, trợ cấp thường xuyên cho 12.155 người và tặng quà cho 2.452 học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên khác.

Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Hội An Giang tập trung tích cực tuyên truyền vận động các chương trình hoạt động của Hội, đẩy mạnh các chương trình vận động hoạt động Hội đạt 20 tỷ đồng.