Tỉnh Hội Bình Dương: Nhiều hoạt động trợ giúp NKT, TMC và BNN trong 6 tháng đầu năm 2018

Tỉnh Hội Bình Dương: Nhiều hoạt động trợ giúp NKT, TMC và BNN trong 6 tháng đầu năm 2018

2018-06-12 08:19:17

6 tháng đầu năm 2018, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương tiếp tục vận động nguồn lực để thực hiện chức năng bảo trợ, giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo trong tỉnh.

Trong 6 tháng, Hội đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền luật người khuyết tật, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước có liên quan đến người khuyết tật, ý nghĩa ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4,vận động quỹ Hội, gương người tốt việc tốt, kết quả hoạt động của các cấp Hội. Tuyên truyền 22 cuộc 900 lượt người tham dự, phát 27 phóng sự trên đài phát thanh truyền hình Bình Dương, phát trên Đài phát thanh 17 lần, đăng báo Bình Dương 18 kỳ, treo 23 băng rôn, khẩu hiệu, tổng kinh phí 10.860.000 đồng; Trao dự án hỗ trợ sinh kế, Tặng học bổng/ xe đạp/ xe lăn; Khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà nhân ngày lễ, tết ....

Tổng nguồn Quỹ Hội mà tỉnh Hội đã vận động được bằng tiền và hiện vật quy ra tiền là: 4.002.661.000 đồng. Từ nguồn thu này, Hội đã chủ trì điều phối, tổ chức các hoạt động bảo trợ cho 9.808 lượt NKT, TMC, bệnh nhân nghèo với tổng số tiền chi ra là 3.624.000.000 đồng.

Trong đó, tỉnh Hội đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 556 người, tặng 16 xe lăn, xe lắc cho NKT, xây mới, sửa chữa 6 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, tặng 496 suất học bổng đồng thời thăm hỏi tặng quà cho 8.614 lượt người. 

Riêng hoạt động hỗ trợ sinh kế cho NKT, TMC tại xã xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Hội đã triển khai dự án mới tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên. Xã có 49 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 6 hộ có NKT, 9 hộ có TMC, 1 hộ có bệnh nhân nghèo và 33 người mắc bệnh nan y. Các hoạt động của dự án đã hỗ trợ cho xã Đất Cuốc 170 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình bò sinh sản trong 6 tháng đầu năm 2018 cũng đã cho ra đời 29 bê con và phối giống cho 25 con bò cái. 

Như vậy, tính từ năm 2011 đến nay, tỉnh Hội Bình Dương đã thực hiện hỗ trợ sinh kế cho 16 xã với 349 lượt hộ gia đình NKT, TMC, bệnh nhân nghèo được hưởng lợi. 

Hoạt động của các cấp Hội 6 tháng đầu năm đạt được một số kết quả là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành, đoàn thể đặc biệt là sự chung tay, đóng góp quý báu của các tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân tiếp thêm nguồn lực và động viên tỉnh Hội sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hiệu  quả hoạt động trong thời gian tới.