Tỉnh Hội Bình Dương tặng nhà tình thương cho hộ gia đình người khuyết tật

Tỉnh Hội Bình Dương tặng nhà tình thương cho hộ gia đình người khuyết tật

2017-11-08 03:18:40

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương vừa phối hợp cùng nhà tài trợ tổ chức trao tặng 4 nhà tình thương cho hộ gia đình người khuyết tật, bệnh nhân nghèo tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Kinh phí tổ chức xây dựng nhà nằm trong nguồn 250 triệu đồng do Quỹ Từ thiện Kim Oanh tỉnh Bình Dương tài trợ xây dựng 5 căn nhà tình thương tại Bình Dương năm 2017.

Nguyễn Dung