Tỉnh Hội Gia Lai: Trao bò giống sinh sản cho gia đình người khuyết tật

Tỉnh Hội Gia Lai: Trao bò giống sinh sản cho gia đình người khuyết tật

2018-06-29 08:55:40

Nhằm giảm bớt phần nào khó khăn cho người khuyết tật thuộc hộ nghèo có nhu cầu phát triển chăn nuôi, vươn lên khắc phục hoàn cảnh, cải thiện cuộc sống. Vừa qua, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ 4 con bò giống sinh sản cho 4 đối tượng là người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Krong huyện Kbang và huyện Đak Pơ (trị giá 12.500.000đ/con).

Tổng số tiền hỗ trợ mua bò giống của tỉnh Hội là 50 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ vận động./.

Ông Trương Đình Ba - Phó Chủ tịch tỉnh Hội trao bò cho gia đình người khuyết tật

Phan Thủy