Tỉnh Hội Hậu Giang: Trao 170 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

Tỉnh Hội Hậu Giang: Trao 170 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

2018-10-01 03:21:47

Ngày 27/9/2018, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo tỉnh Hậu Giang phối hợp với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.ting trao tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. 

 

1910IMG 7805 - Copy

 

Kết quả đã có 170 người khuyết tật được tặng xe lăn, xe lắc. Trong đó có 150 xe lăn và 20 xe lắc.

Tổng kinh phí trao tặng lần này trên 257 triệu đồng, do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.ting tài trợ. Đây là lần thứ ba Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.ting trao tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hoạt động này nhằm giúp người khuyết tật có phương tiện để mưu sinh và thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày, giảm bớt phần nào khó khăn cho gia đình.