Hội người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp cùng Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tổ chức 02 buổi truyền thông về quyền của người khuyết tật hưởng ứng chủ đề “An toàn – Bình đẳng”.

Hai buổi truyền thông được thực hiện ngày 15/04/2021 tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh với sự tham gia của người khuyết tật tại 03 xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy và ngày 16/04/2021 tại Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị.  Chương trình đã thu hút sự tham gia của 96 người khuyết tật, người nhà của người khuyết tật và các cán bộ Hội người khuyết tật ở các xã, huyện của Quảng Trị.

Qua buổi truyền thông, người tham gia đã được hiểu thêm về các quyền của người khuyết tật, trong có quyền bình đẳng tham gia các hoạt động xã hội và các quyền khác theo quy định của pháp luật như quyền được ứng cử, bầu cử…. Ngoài ra, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia bầu cử trong lúc dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp cũng đã được BTC tuyên truyền và phổ biến rộng rãi.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp phần dự án “Cải thiện tình trạng sống độc lập của người khuyết tật” do Tổ chức Humanity & Inclusion Việt Nam (HI) và ACDC hợp tác triển khai tại Quảng Trị nhằm hỗ trợ người khuyết tật tại địa phương hoàn thiện kĩ năng sống độc lập.

Tin liên quan