Tỉnh Hội Trà Vinh: Vận động quỹ Hội trong quý I năm 2018 đạt gần 5 tỷ đồng

Tỉnh Hội Trà Vinh: Vận động quỹ Hội trong quý I năm 2018 đạt gần 5 tỷ đồng

2018-03-16 09:02:59

Trong quý I năm 2018, Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Trà Vinh đã vận động tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh và nước ngoài nguồn tiền và hiện vật quy thành tiền là 4.931.800.000 đồng.

Tỉnh Hội đã triển khai các chương trình: xây dựng 16 căn nhà tình thương; tặng chiếc xe lăn và dụng cụ phụ trợ cho 13 người khuyết tật; phẫu thuật 2 bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh; thăm, tặng quà cho 12.694 người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo...

Về công tác tổ chức Hội, trong quý I năm 2018 tỉnh Hội đã tổ chức Đại hội hợp nhất ba tổ chức Hội (Hội Người mù, Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin) thành một tổ chức Hội: Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Tính đến nay, tỉnh đã thành lập được 06 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp huyện, thành lập được 5 Hội Bảo trợ người khuyết tật, TMC và bệnh nhân nghèo cấp huyện.

Quán triệt nhiệm vụ Hội năm 2018, Ban Chấp hành tỉnh Hội và các Hội thành viên huyện, thành phố, thị xã đề ra trong quý II /2018 cần đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như vận động quỹ Hội 2 tỷ đồng, phối hợp các ngành 01 tỷ đồng, các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu vận động đạt từ 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, phối hợp các ngành 01 tỷ đồng.

Hoàng Dung