Tỉnh Hội Tuyên Quang: Trao tặng học bổng, xe lăn cho các đối tượng tại xã xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Hội Tuyên Quang: Trao tặng học bổng, xe lăn cho các đối tượng tại xã xây dựng nông thôn mới

2018-09-08 23:38:04

Thực hiện Đề án Chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ sinh hoạt, sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi tại xã xây dựng nông thôn mới, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Sơn Dương tổ chức trao tặng quà, học bổng và xe lăn cho các đối tượng tại xã Sơn Nam. 

10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) đã được trao tặng cho các em học sinh là trẻ mồ côi, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, 10 xe lăn hỗ trợ cho những người khuyết tật vận động. Ngoài ra 4.000.000 đồng đã được hỗ trợ cho 01 gia đình người khuyết tật để hoàn thành công trình vệ sinh đạt chuẩn. 

Cũng trong dịp này, tỉnh Hội đã tổ chức nghiệm thu, gắn biển và hỗ trợ gia đình người khuyết tật xã Phú Lương sửa nhà ở 20.000.000 đồng, tặng 1 xe lăn cho người khuyết tật hệ vận động từ nguồn tài trợ của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao tặng:

Bà Nguyễn Thị Hoà, Chủ tịch tỉnh Hội phát biểu tại buổi lễ