Tỉnh Hội Vĩnh Long: Mổ trên 50 heo đất giúp trẻ em nghèo

Tỉnh Hội Vĩnh Long: Mổ trên 50 heo đất giúp trẻ em nghèo

2019-01-14 09:12:10

Ngày 12/1/2019, Hội người khuyết tật, bảo trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức mổ heo đất để gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo. Số heo đất đợt này trên 50 con, do các cán bộ hưu trí, tiểu thương, cán bộ nhân viên Hội nhận nuôi từ đầu năm 2018.

Toàn bộ kinh phí thu được 34 triệu đồng, sẽ được dành để hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo trong tỉnh.

 

Hương Ngát