Trung ương Hội: 100 suất quà dành tặng học sinh khuyết tật, mồ côi hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

Trung ương Hội: 100 suất quà dành tặng học sinh khuyết tật, mồ côi hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

2018-08-23 03:13:11

Nhân dịp năm học mới 2018 - 2019, Trung ương Hội đã tiến hành trao 100 suất học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi, học sinh nghèo hai tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng.

 

1882IMG 0097

Lãnh đạo Hội và tỉnh Hội Bắc Kạn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt 

Đây là phần quà nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn hai tỉnh có động lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn của bẩn thân và gia đình phấn đấu vươn lên trong học tập. Theo đó Trung ương Hội đã phối hợp với tỉnh Hội Cao Bằng và tỉnh Hội Bắc Kạn trao 100 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi của Thành phố Bắc Kạn và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

 

1882IMG 0170

Lãnh đạo tỉnh Hội Cao Bằng trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

1882IMG 0176

Lãnh đạo tỉnh Hội Cao Bằng trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt huyện Trà Lĩnh

 

Được biết những suất học bổng được trao dịp này do quỹ "Vì người nghèo" do Ủy nan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tài trợ thông qua quỹ của Trung ương Hội.