Ngày 26/5/2020, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người khuyết tật (DRD) tổ chức khóa tập huấn trực tuyến “Công tác xã hội với Người khuyết tật”.

Chuỗi tập huấn này gồm 8 khóa, với 3 chuyên đề: Bình đẳng và hòa nhập, Phương pháp Quản lý trường hợp và Phương pháp trợ giúp dựa vào nội lực cộng đồng.

Chương trình tập huấn đã thu hút gần 500 bạn sinh viên đến từ các ngành Khoa học và Xã hội, như: Công tác Xã hội, Xã hội học, Tâm lý học…ở nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Đại diện TDTU trao tặng tiền cho Quỹ sinh kế cho người khuyết tật (ảnh: TDTU)

Kết thúc khóa tập huấn, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về người khuyết tật, các mô hình và phương pháp can thiệp, trợ giúp người khuyết tật hiệu quả hiện nay.

Đồng thời, trong khuôn khổ hợp tác, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn của TDTU đã trao tặng số tiền ủng hộ là 10 triệu đồng “Gây quỹ sinh kế cho người khuyết tật – Nhằm giảm tác động của Covid-19” do DRD phát động.

Hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nghiên cứu, đào tạo, thực hành và tập sự nghề nghiệp tiếp tục là định hướng phát triển trong thời gian tới của Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn của TDTU.

Việc này nhằm mang lại cho sinh viên cơ hội vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, hoàn thiện bản thân và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn của TDTU là một trong những khoa thành lập đầu tiên của nhà trường.

Với chiến lược đào tạo nhân lực toàn diện trên nền tảng khoa học hiện đại, khoa đã xây dựng được đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, không ngừng đổi mới sáng tạo trong đào tạo lý thuyết gắn liền với thực hành.

Sau 23 năm hình thành và phát triển, khoa đã có 58 công bố quốc tế, trong đó 12 bài đăng tại các tạp chí ISI và Scopus, 13 bài đăng trên các tạp chí quốc tế, 33 bài in trong các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế và công bố trong các tạp chí nước ngoài có ISSN do các nhà xuất bản quốc tế phát hành.

Tính đến nay, khoa này hiện đang có 1.600 sinh viên đang theo học, đã đào tạo tốt nghiệp ra trường gần 2.000 cử nhân, đều có ngay việc làm trong 12 tháng đầu tiên, đáp ứng tốt các yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động.

Theo giaoduc.net.vn

Tin liên quan