Truyện ngắn: Cuối con đường là ánh sáng

Truyện ngắn: Cuối con đường là ánh sáng

16-09-2016

Bên bến sông, anh buộc con thuyền mộc vào cọc neo quen thuộc. Anh vác lưới trên vai xách giỏ cá về nhà. Anh bước vững chãi trên con đường mà dấu chân anh đã...

Xem thêm