Hội LHPNVN góp ý 3 vấn đề quan trọng sửa Luật Giáo dục
Hội LHPNVN góp ý 3 vấn đề quan trọng sửa Luật Giáo dục

Thương binh được hưởng ưu đãi của Luật Người khuyết tật nếu pháp luật ưu đãi người có công chưa quy định
Thương binh được hưởng ưu đãi của Luật Người khuyết tật nếu pháp luật ưu đãi người có công chưa quy định

“Người khuyết tật (NKT) là thương binh, người đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng...

Những lưu ý việc từ 1/6/2017 người khuyết tật được cấp GPLX hạng B1
Những lưu ý việc từ 1/6/2017 người khuyết tật được cấp GPLX hạng B1

Đà Nẵng: Phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi
Đà Nẵng: Phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi

Thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường phối hợp triển khai thực hiện mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm cho...

Việt Nam phê chuẩn Công ước 159 của ILO về việc làm cho người khuyết tật
Việt Nam phê chuẩn Công ước 159 của ILO về việc làm cho người khuyết tật

Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký văn kiện phê chuẩn Việt Nam gia nhập Công ước...