Tỉnh Hội Bắc Ninh tổ chức biểu dương người khuyết tật, người bảo trợ tiêu biểu lần thứ III năm 2019.
Tỉnh Hội Bắc Ninh tổ chức biểu dương người khuyết tật, người bảo trợ tiêu biểu lần thứ III năm 2019.

Trao 300 phần quà cho bà con người dân tộc nghèo huyện SaPa, tỉnh Lào Cai
Trao 300 phần quà cho bà con người dân tộc nghèo huyện SaPa, tỉnh Lào Cai

Được sự tài trợ của nhóm Vòng tay nhân ái Sedney, Hội bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, Sở Lao động...

Kiểm tra và trao xe lăn cho người khuyết tật Thanh Hóa
Kiểm tra và trao xe lăn cho người khuyết tật Thanh Hóa

Vừa qua, Trung ương Hội phối hợp cùng tỉnh Hội Thanh Hóa, tổ chức Trả lại tuổi thơ, tổ chức Sứ mạng xe...

TỈNH HỘI TỔ CHỨC HỌP MẶT NGÀY NGỪƠI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM NĂM 2019
TỈNH HỘI TỔ CHỨC HỌP MẶT NGÀY NGỪƠI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM NĂM 2019

Thực hiện chương trình hoạt động bảo trợ 2019, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da...

Chương trình trao tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật và bệnh nhân nghèo
Chương trình trao tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật và bệnh nhân nghèo