Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho các cán bộ Hội cơ sở. Đây là một trong những hoạt động của Hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Luật trẻ em.

Ông Mai Xuân Trường - Chủ tịch tỉnh Hội phát biểu tại hội nghị

Tại buổi tập huấn, các cán bộ trong BCH Hội, cán bộ Hội cấp cơ sở được thông tin giải đáp các nội dung  cơ bản về Luật Người khuyết tật, Luật trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng tránh xâm hại, bạo lực đối với trẻ em. Hướng dẫn giải quyết một số tình huống cụ thể về chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại địa phương; Hướng dẫn quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại;…

Đây là những kiến thức thiết thực, giúp cán bộ Hội nâng cao hiệu quả công tác bảo trợ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thời gian tới.

 

Tin liên quan