Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2021, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị BCH lần thứ 7, Khoá V, tổng kết công tác Hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, công tác vận động xây dựng quỹ Hội và hoạt động bảo trợ của Hội gặp rất nhiều khó khăn do dịch và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Song Ban chấp hành, Thường trực tỉnh Hội đã có các hoạt động phù hợp, thích ứng với tình hình bình thường mới, đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Hôi đạt một số kết quả trên các mặt hoạt động.

Hội đã vận động nguồn quỹ đạt 1.193 triệu đồng, tổ chức các hoạt động phối hợp với tổng trị giá bằng tiền và hiện vật quy ra tiền là 1.331 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động bảo trợ cho hơn 2.000 lượt NKT, TMC, người nghèo.

Trong đó đã vận động, tiếp nhận và trao tặng 290 xe lăn cho NKT vận động, khám sàng lọc, tư vấn cho 77 NKT vận động, trong đó 4 trường hợp chỉ định phấu thuật và 19 trường hợp chỉ định làm dụng cụ chỉnh hình. Xây dựng mới 03 căn nhà tình thương cho gia đình NKT nghèo chưa có nhà ở, phối hợp với Phòng LĐTBXH các huyện Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Păh và Thị xã Ayun Pa thăm và tặng 480 suất quà cho người khuyết tật nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài ra, tỉnh Hội cũng rất tích cực, tham gia góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2030 do Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh soạn thảo trình UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, Tiến hành khảo sát và báo cáo đánh giá kết quả 10 năm (2011-2021) thực hiện chương trình trợ giúp sinh kế cho người khuyết tật và gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh và định hướng hoạt động trợ giúp sinh kế trong những năm tiếp theo (có báo cáo kèm theo), tham gia đóng góp quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 do tỉnh phát động,  và thăm hỏi, tặng quà cho 784 lượt người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tỉnh Hội cũng đã phối hợp cùng với tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phòng Bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới Sở LĐTBXH và các cơ quan liên quan có ý kiến kiến nghị, đề nghị kịp thời giải quyết 11 vụ việc xâm hại trẻ em, 01 vụ bạo hành; thăm hỏi động viên tặng quà 03 trường hợp.

dai dien tinh hoi tang bang khen cho cac tap the va ca nhan

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhiệm vụ UBND tỉnh giao và định hướng của Trung ương hội, năm 2022, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1190 giai đoạn 2021 – 2030 theo chức năng, nhiệm vụ của Hội, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ của các Hội thành viên trong việc quan tâm thực hiện Luật pháp, chính sách đối với người khuyết tật; quán triệt đầy đủ và nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 5/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030; chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2020-2025, và Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2020-2025. Vận động quỹ Hội đạt từ 1,5 tỷ đồng trở lên.

Tại Hội nghị, tỉnh Hội đã trao Bằng khen của Trung ương Hội bảo trợ NKT và TMC Việt Nam cho 2 tập thể, 1 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác bảo trợ NKT, TMC tỉnh Gia Lai năm 2021.

Tin liên quan