Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau, 90% trẻ khuyết tật độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục. 80% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm. 100% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định.

Ảnh minh họa.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã công bố kế hoạch số 239 /KH-UBND về thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Kế hoạch nhằm mục đích, thúc đẩy thực hiện công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật và Luật người khuyết tật nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật. Tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội. Hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình…

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, 80% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau, 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, 90% người khuyết tật có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất theo quy định…

Thành phố cũng đặt mục tiêu 70% quận, huyện, thị xã có câu lạc bộ thể dục thể thao người khuyết tật có thể tiếp cận, thu hút 15% người khuyết tật tham gia tập luyện thể dục thể thao; 100% thư viện công cộng thành phố tổ chức được không gian đọc, đảm bảo tiện ích người khuyết tật tiếp cận….

Giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu: 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 80% trẻ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; 70% trẻ em và người khuyết tật có nhu cầu được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp.

Cũng trong giai đoạn này, sẽ có 90% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục. 80% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm; 100% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định.

 

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND TP Hà Nội xây dựng các giải pháp thực hiện như, Đẩy mạnh xã hội hóa công tác người khuyết tật, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ người khuyết tật. Đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm của UBND các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức trong công tác trợ giúp người khuyết tật.
Ngoài ra TP Hà Nội tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để trợ giúp người khuyết tật. Thực hiện đúng các quy định của người khuyết tật, các văn bản liên quan đến người khuyết tật trong công tác trợ giúp người khuyết tật.
UBND TP Hà Nội giao Sở LĐ-TB&XH là cơ quan thường trực tham mưu toàn diện về công tác triển khai, thực hiện kế hoạch. Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ban ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm.

Theo hoanhap.vn

Tin liên quan