Chủ tịch: Nguyễn Trọng Đàm
Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 
Phó Chủ tịch: Đỗ Mạnh Hùng
Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Phó Chủ tịch: Trần Thị Dung
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Tin liên quan