UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt và ban hành kế hoạch trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có trên 66.744 người khuyết tật; trong đó gồm 12.593 người khuyết tật đặc biệt nặng, 45.718 người khuyết tật nặng và 8.433 người khuyết tật nhẹ.

Người khuyết tật có xu hướng tăng dần qua các năm, do quá trình già hóa dân số, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, ô nhiễm môi trường và các rủi ro do thiên tai, hỏa hoạn...

Quảng Nam ban hành kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Em Gia Bảo, một học sinh bị khuyết tật ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đã nhận được hỗ trợ của nhà nước và nhà hảo tâm, hiện em đã tốt nghiệp trường Cao đẳng CNTT Đà Nẵng và đang làm việc tại TPHCM. (Ảnh minh họa)

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Nam phấn đấu thực hiện đạt 100% người khuyết tật thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí tại cộng đồng; 100% người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; 70% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 30% trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp...

Giai đoạn 2026 - 2030, hàng năm tỉnh Quảng Nam phấn đấu thực hiện đạt 100% người khuyết tật thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí tại cộng đồng; 100% người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; 80% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức; 40% người khuyết tật (có trẻ em) được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp miễn phí...

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, kinh phí thực hiện được đảm bảo theo Luật Ngân sách Nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành; đồng thời được lồng ghép thông qua các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đang triển khai và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Theo dantri.com.vn

Tin liên quan