Nhằm giúp người khuyết tật (NKT) có thể tự chủ về tài chính lâu dài, ổn định cuộc sống và tự tin hòa nhập xã hội, dựa trên khảo sát về nhu cầu hỗ trợ NKT trong đại dịch Covid-19 được thực hiện tháng 4/2020, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) đã phối hợp cùng các đơn vị thực vận động thành lập “Quỹ sinh kế cho NKT”. 

Quy sinh ke cho NKT

Tính đến tháng 8/2020, Quỹ sinh kế đã huy động được gần 433 triệu đồng với sự đồng hành của 8 cá nhân, tổ chức. Quỹ đã thực hiện hỗ trợ 3 đợt cho NKT. Trong đó, đợt 1 hỗ trợ trực tiếp cho 271 NKT bán vé số ở Tây Ninh, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ (số tiền 261 triệu đồng). Đợt 2 từ số tiền 100 triệu đồng đã hỗ trợ vốn không hoàn lại cho 10 NKT ở xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đợt 3 với số tiền 72 triệu đồng sẽ hỗ trợ cho 10 NKT.

Quỹ sinh kế cho NKT hoạt động theo mô hình hỗ trợ vốn không hoàn lại, xoay vòng nguồn vốn để nhiều NKT có cơ hội tăng thu nhập. Quỹ được điều hành, phối hợp bởi 4 bên bao gồm: DRD – Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh – Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội địa phương – Câu lạc bộ Người khuyết tật tại địa phương.

 

Tin liên quan