Ngày 14/10, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội và các tổ chức thành viên đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; không ngừng phấn đấu, linh hoạt, sáng tạo triển khai hiệu quả các hoạt động trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh, hoàn thành 9/11 chỉ tiêu đã đề ra. Trong 5 năm, Hội đã vận động được gần 31,6 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi; trao tặng gần 2.000 xe lăn, 570 xe đạp, gần 3.000 chăn ấm mùa đông; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho trên 1.200 người; tặng 26 con bò cái giống hỗ trợ sinh kế, tổ chức dạy nghề cho các đối tượng; vận động ủng hộ xóa nhà tạm, xây dựng 33 căn nhà mới và tặng đồ dùng sinh hoạt thiết yếu trong gia đình… Bên cạnh đó, Hội cũng xây dựng các diễn đàn để người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ được tham gia tìm hiểu, chia sẻ và tiếp nhận sự giúp đỡ của cộng đồng.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội tiếp tục đặt mục tiêu tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tăng cường vận động, thu hút thêm nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành cùng tổ chức Hội để mở rộng các hoạt động bảo trợ đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi, giúp họ vươn lên hòa nhập với cộng đồng...

Theo baophutho.vn

Tin liên quan