Ngày 7 tháng 11 tại Hà Nội, Liên hiệp hội về NKT Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Sống Độc lập Hà Nội tổ chức Hội thảo “Xác định những hành động ưu tiên dựa trên Kế hoạch tổng thể Asean 2025 về lồng ghép quyền của người khuyết tật”. Tham dự hội thảo có đại diện của một số tổ chức của và vì NKT tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Nhã nguyên đại sứ Việt Nam tại Uỷ ban nhân quyền Asean (AICHR) nhận định “Kế hoạch tổng thể ASEAN 2025 đóng góp cho việc thực thi Công ước quốc tế về Quyền của NKT (CRPD) tại Việt Nam, cùng với Chiến lược Incheon thì đây thực sự là hai đường ray song hành đưa đoàn tầu hoà nhập đến đích bình đẳng”.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng được nghe ông Đặng Văn Thanh - Phó chủ tịch thường trực VFD chia sẻ một số nội dung chính của Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác NKT” vừa được ban hành ngày 1 tháng 11/2019.

Tin liên quan