Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tổ chức lớp Tập huấn “Nâng cao bình đẳng giới và tăng cường kiến thức, kỹ năng xử lý các trường hợp bạo lực giới đối với người khuyết tật”. Dự lớp tập huấn có 40 cán bộ làm công tác xã hội huyện Triệu Phong và 8 cán bộ Trung tâm điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị.

Ông Thái Vĩnh Liệu - Chủ tịch tỉnh Hội Quảng Trị phát biểu khai mạc Chương trình tập huấn

Tại chương trình tập huấn, thông qua hình thức thảo luận, làm việc nhóm, chơi trò chơi, các đại biểu đã được tìm hiểu tổng quan về thực tế tình hình phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật bị bạo lực giới; các vấn đề giới liên quan đến hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực giới; dấu hiệu nhận biết các dạng bạo lực với người khuyết tật; khung pháp luật liên quan hỗ trợ bảo vệ quyền của nạn nhân; các nguyên tắc hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khuyết tật bị bạo lực; xây dựng kế hoạch an toàn cho người khuyết tật bị bạo lực giới; nguyên tắc trong cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới và quy trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người bị bạo lực trên cơ sở giới.

Chương trình tập huấn đã giúp cho các đại biểu có khả năng xử lý các trường hợp bạo lực giới đối với người khuyết tật. Đồng thời thúc đẩy sự trao đổi kinh nghiệm giữa các bên liên quan nhằm tăng cường kết nối trong phối hợp xử lý các trường hợp bạo lực giới đối với người khuyết tật.

Hoàng Dung

Tin liên quan