Ngày 26/10 Tỉnh hội Tuyên Quang tiến hành nghiệm thu, hỗ trợ 2 gia đình người khuyết tật xây dựng nhà ở mới, mỗi nhà 50 triệu đồng, 3 gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh (mỗi gia đình 4 triệu đồng) và kiểm tra 2 gia đình người khuyết tật được Hội hỗ trợ tiền tăng gia, phát triển kinh tế.

Đây là các hoạt động trong khuôn khổ thực hiện Đề án Chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ sinh hoạt, sinh kế do Hội thực hiện tại xã Yên Phú, huyện Hàm Yên.

Tin liên quan