Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật (NKT) giai đoạn 2021-2030; Thực hiện Kế hoạch số 389-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NKT, ngày 30/1/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký văn bản số 16/KH-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp NKT giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tuyen quang 2

Phụ nữ Dao Quần chẹt xã Phú Lương (Sơn Dương-Tuyên Quang) gìn giữ nét đẹp thổ cẩm trong trang phục truyền thống. (Ảnh minh họa – Nguồn Internet)

Theo đó, công tác trợ giúp phụ nữ khuyết tật trong tỉnh gồm những nội dung như:

- Truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng về thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với phụ nữ yếu thế; tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, kết nối phụ nữ có nhu cầu tới các dịch vụ sẵn có nhằm hỗ trợ phụ nữ khuyết tật tiếp cận với chính sách an sinh xã hội.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khuyết tật.

- Thực hiện các chính sách dạy nghề, tạo việc làm, vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khuyết tật, ... tăng cường công tác phối kết hợp liên ngành trong việc bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em khuyết tật, đảm bảo bình đẳng giới trong các lĩnh vực, tạo điều kiện để phụ nữ khuyết tật vươn lên hòa nhập cuộc sống.

Tại Kế hoạch số 16/KH-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã đề rõ mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 – 2025: Phụ nữ khuyết tật được trợ giúp dưới các hình thức khác nhau 80% và giai đoạn 2025-2030: Phụ nữ khuyết tật được trợ giúp dưới các hình thức khác nhau đạt 100%.

Để thực hiện tốt các mục tiêu mà chương trình trong kế hoạch số 16/KH-UBND đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cùng thực hiện./.

Theo hoanhap.vn

Tin liên quan