Trong hai ngày 7-8/12, Trung ương Hội đã phối hợp với Cục trẻ em - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho mạng lưới cán bộ Hội.

Ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Người bảo trợ truyền đạt nội dung Hội Bảo trợ NKT và TMC Việt Nam với việc tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng

Tại hội nghị, các học viên đã được giới thiệu các nội dung trong Quyết định số 1438/QĐ-TTg về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025.

Ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Người bảo trợ, giảng viên lớp tập huấn đã truyền đạt nội dung Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam với việc tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng. Qua đó, nhiều học viên đã nắm bắt được một số nội dung về Quyền trẻ em, những quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng; chính sách đối với trẻ mồ côi; một số nội dung về kiến thức, kỹ năng, quy trình trợ giúp trẻ em khuyết tật…

Toàn cảnh lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho mạng lưới cán bộ Hội

 TƯH 3

Các học viên sôi nổi trao đổi, thảo luận với chuyên gia về nâng cao năng lực phát triển sinh kế cho người khuyết tật

Cùng thời gian này, các học viên đã được tập huấn những kiến thức cơ bản nhằm nâng cao năng lực phát triển sinh kế cho người khuyết tật. Tham dự lớp tập huấn, các học viên đã hiểu được sinh kế là gì, sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động phát triển sinh kế cho người khuyết tật và gia đình người khuyết tật nghèo, hoàn cảnh khó khăn và các nhân tố quyết định đến sinh kế của người khuyết tật. Ngoài ra, học viên còn có cơ hội nắm bắt 7 bước cơ bản triển khai một mô hình hỗ trợ sinh kế và 6 bước hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và gia đình người khuyết tật.

Phạm Hương

 

    

Tin liên quan