Bảo đảm ít nhất 85% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được trợ giúp xã hội và được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ nguồn lực xã hội hóa.

Đây là một trong những mục tiêu của kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 26/10/2021.
Theo đó, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu đạt 30% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội. Trong đó, có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu bằng mức lương cơ bản do Chính phủ quy định.

Bến Tre tặng quà cho trẻ em mồ côi có cha, mẹ mất do dịch bệnh Covid-19 ở huyện Mỏ Cày Nam (ảnh minh họa – Báo Đồng Khởi)

Tỉnh phấn đấu có ít nhất 15% số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn, các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trại giam, hệ thống tư pháp, ngành lao động - thương binh và xã hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng công tác xã hội.
Đạt cơ cấu tối thiểu 50% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ sở liên quan khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tỷ lệ người có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ công tác xã hội năm 2025 tăng 20% so với năm 2020.
Bảo đảm ít nhất 85% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được trợ giúp xã hội và được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ nguồn lực xã hội hóa.
Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Bến Tre sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về vai trò, vị trí của Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Đặc biệt là các ngành có liên quan trực tiếp đến việc phát triển công tác xã hội; các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đối tượng yếu thế khác.
Phát triển mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo mỗi đơn vị, mỗi xã, phường, thị trấn có từ 01 đến 02 nhân viên làm công tác xã hội; hình thành và phát triển mạng lưới nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội trong hệ thống trường học, bệnh viện và các lĩnh vực khác. Trong đó, tập trung phát triển các dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo và những đối tượng xã hội khác.
Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị cho Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ người tâm thần, Cơ sở cai nghiện ma túy công lập đạt tiêu chuẩn quy định; bảo đảm có các phân khu chức năng để chăm sóc các nhóm đối tượng, các hạng mục công trình đáp ứng hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội lồng ghép với các chương trình, đề án về người cao tuổi, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bình đẳng giới và phát triển nghề công tác xã hội.
Bến Tre sẽ triển khai xây dựng các mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, hệ thống tư pháp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, ngôi nhà tạm lánh; mô hình nuôi con nuôi, mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn và mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội toàn diện, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Xây dựng phương án sắp xếp, phân công cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội tại các trại giam, hệ thống tư pháp, các cơ sở giáo dục, bệnh viện và các cơ sở của ngành lao động - thương binh và tã hội. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy, hỗ trợ phạm nhân hoàn lương và giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc khác.
Bên cạnh đó, tỉnh phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học về công tác xã hội cho 200 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội của tỉnh (bình quân 40 người/năm); đào tạo kỹ năng công tác xã hội chuyên sâu trong chăm sóc, phục hồi, trợ giúp đối tượng đặc thù, tối thiểu 02 chỉ tiêu/năm; đào tạo 25 cán bộ y tế lao động xã hội đang làm việc tại các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội (bình quân 05 người/năm)…
Theo laodongxahoi.net

Tin liên quan