Trong 2 ngày 16, 17/11/2023, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trẻ em. Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Thị Hà chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có bà Lesley Miller - Phó trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam; ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTB&XH cùng 160 đại biểu đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, hiệp hội, chuyên gia và Sở LĐTB&XH của 45 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: “Phát triển toàn diện con người bắt đầu từ phát triển toàn diện trẻ em, muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em từ sớm, từ xa, gắn bảo đảm thực hiện quyền trẻ em với giải quyết kịp thời các vấn đề về trẻ em. Đó là cơ sở để Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều đề án, kế hoạch nhằm đáp ứng các yêu cầu về chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong giai đoạn phát triển và hội nhập mới của đất nước”.

Phó trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam Lesley Miller tại Hội nghị đã đánh giá cao sự cam kết lâu dài của Chính phủ Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em, mà các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các kế hoạch hành động cấp quốc gia là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ này.

Tại Hội nghị, đã có gần 30 tham luận, báo cáo được trình bày, trao đổi về các kết quả đạt được sau thời gian triển khai các Quyết định: Quyết định số 1437/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025; Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025; Quyết định số 1863/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025; Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Toàn cảnh Hội nghị

Các báo cáo, tham luận đã đánh giá mức độ quan tâm, trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp được Thủ tướng giao trong các quyết định và trong các kế hoạch triển khai do các bộ, ngành, địa phương xây dựng, thông qua. Các giải pháp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp thực hiện các quyết định được tập trung thảo luận. Đặc biệt việc ban hành các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, kế hoạch của Ủy ban nhân dân về phân bổ ngân sách địa phương, bố trí hợp lý nhân lực để triển khai công tác phát triển toàn diện trẻ em và giải quyết các vấn đề trẻ em tại địa phương, cơ sở cần được phổ biến, nhân rộng. Kết quả cũng như những khó khăn, thách thức khi thực hiện các giải pháp, mô hình, phương thức giải quyết, can thiệp, hỗ trợ để phát triển toàn diện trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật, thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em và vận động xã hội hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi được phân tích, đánh giá để tiếp tục thực hiện tại các địa phương, đặc biệt ở cấp cơ sở, cộng đồng dân cư và gia đình. Nhiều kiến nghị, giải pháp để đạt được mục tiêu, kết quả, hiệu quả của các đề án, kế hoạch, chương trình về trẻ em đến năm 2025 và 2030 cũng được các đại biểu đề xuất.

Sau Hội nghị các Bộ, ban, ngành và các địa phương tiếp tục áp dụng các kinh nghiệm, giải pháp, mô hình hiệu quả,phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêucủa các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Dung

 

 

Tin liên quan