Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 30/11 đã kêu gọi tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập nhiều hơn trong xã hội, một thế giới mà ở đó tất cả mọi người đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng là mục tiêu cần phải phấn đấu.

Trong bài phát biểu trước các quốc gia thành viên Công ước về quyền của Người khuyết tật 2006, người đứng đầu LHQ nhấn mạnh quyền của người khuyết tật chỉ có thể được thực hiện đầy đủ bằng cách loại bỏ những trở ngại, bất công và phân biệt đối xử mà những người khuyết tật phải trải qua.

Đề cập kế hoạch hành động toàn cầu nhằm mang lại một thế giới công bằng và bền vững hơn, ông Antonio Guterres cho rằng “nhận ra quyền của người khuyết tật là điều quan trọng để thực hiện cam kết của Chương trình nghị sự 2030, theo đó không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tổng Thư ký LHQ cho biết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm sâu sắc thêm những bất bình đẳng tồn tại từ trước, ảnh hưởng đến một tỷ người khuyết tật trên toàn thế giới.

Chủ tịch Ủy ban của LHQ về Quyền của người khuyết tật - ông Danlami Umaru Basharu bày tỏ quan ngại về các rào cản kiến thức, sự phân biệt đối xử đối với người khuyết tật đã trở nên nghiêm trọng hơn trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Trong bài phát biểu trực tuyến, ông ông Danlami Umaru Basharu cho rằng “mặc dù chúng ta vui mừng vì hiện đã có 182 quốc gia thành viên LHQ tham gia Công ước, nhưng đại dịch COVID-19 cho thấy vẫn còn một chặng đường dài để nhận thức đầy đủ về quyền của người khuyết tật được nêu trong Công ước và thực hiện đầy đủ các quyền đó”.

 

Tin liên quan