Thực hiện Kế hoạch hoạt động Dự án CODV2 năm 2020, vừa qua Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Nam đã tổ chức tập huấn nội dung truyền thông nội bộ Hội cho 19 cán bộ, người làm công tác truyền thông đến từ các Hội NKT Bình Lục, Lý Nhân, Thanh Liêm, Kim Bảng, CLB Phụ nữ khuyết tật tỉnh và tỉnh Hội.

Từ những kiến thức được tập huấn này, các đơn vị dưới sự điều phối của tỉnh Hội sẽ xây dựng Kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm tranh thủ nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật từ Dự án với mục tiêu cải thiện và vận hành tốt công tác truyền thông nội bộ trong Hội các cấp.

Tin liên quan