Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp cùng huyện Hội Hàm Thuận Bắc tổ chức trao tặng 100 xe đạp cho học sinh bậc Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc 3 xã miền núi Đông Giang, La Dạ, Đông Tiến.
Kinh phí trao xe do bà Nguyễn Thị Nguyệt - Chi Hội Thủ Đức, trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh kết nối với một số mạnh thường quân tài trợ.
Hoàng Dung
 

Tin liên quan