Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi (NKT&TMC) Việt Nam vừa phối hợp với Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá 10 năm công tác đào tạo nghề cho NKT.
 
57852650 1467085400110594 8684228339830882304 n
Dạy nghề cho người khuyết tật, trẻ mồ côi tại với Trung tâm Dạy nghề cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Tp. Hồ Chí Minh
 Cả nước hiện có trên 6,2 triệu NKT, chiếm 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên, trong đó có 58% là nữ; 28,3% là trẻ em; gần 29% là NKT nặng và đặc biệt nặng. Thời gian qua, các địa phương đã chủ động xây dựng, rà soát, phê duyệt 4.355 lượt danh mục nghề đào tạo, 3.657 định mức chi phí đào tạo làm căn cứ thực hiện đào tạo cho lao động nông thôn và đào tạo hòa nhập cho NKT; lựa chọn, phê duyệt danh mục và định mức chi phí đào tạo cho trên 950 lượt nghề để tổ chức đào tạo chuyên biệt đối với NKT. Tính đến nay, có 282 ngàn NKT được hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm, trong đó có 210 ngàn NKT được hỗ trợ đào tạo nghề, 50 ngàn NKT được tư vấn và giới thiệu việc làm, 22 ngàn NKT được vay vốn từ quỹ quốc gia việc làm.

 

Từ năm 2010 - 2020, Hội Bảo trợ NKT&TMC các cấp đã tổ chức dạy nghề cho 16.940 NKT. Tỷ lệ NKT có việc làm sau học nghề đạt từ 70 - 80%.

Tin liên quan