Câu hỏi: Cho tôi hỏi quy định pháp luật về sát hạch để cấp giấy phép lái xe ô tô cho người khuyết tật hiện nay như thế nào? Xin cảm ơn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

  Theo quy định tại Điều 16, Điều 43 và Điều 44 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải), người khuyết tật điều khiển ô tô dùng cho người khuyết tật được tham gia đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cho người khuyết tật khi có đủ điều kiện.

  Căn cứ các khoản 2, khoản 3 Điều 44 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 26 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT), việc sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cho người khuyết tật được thực hiện như sau:

  - Sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cho người khuyết tật bàn chân phải hoặc bàn tay phải hoặc bàn tay trái:

+ Người dự sát hạch phải có đủ hồ sơ, thực hiện đủ nội dung và quy trình sát hạch theo quy định tại trung tâm sát hạch có đủ điều kiện, có hai sát hạch viên ngồi trên xe chấm điểm trực tiếp nội dung sát hạch lái xe trong hình và trên đường;

+ Xe dùng để sát hạch: Sử dụng ô tô hạng B1 số tự động của người khuyết tật hoặc của trung tâm sát hạch; xe phải có kết cấu phù hợp để các tay và chân còn lại của người khuyết tật vừa giữ được vô lăng lái, vừa dễ dàng điều khiển cần gạt tín hiệu báo rẽ, đèn chiếu sáng, cần gạt mưa, cần số, cần phanh tay, bàn đạp phanh chân, bàn đạp ga trong mọi tình huống khi lái xe theo đúng chức năng thiết kế của nhà sản xuất ô tô, được Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận hệ thống điều khiển của xe phù hợp để người khuyết tật lái xe an toàn và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái.

- Sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cho người khuyết tật trừ người khuyết tật bàn chân phải hoặc bàn tay phải hoặc bàn tay trái:

+ Người dự sát hạch phải có đủ hồ sơ, thực hiện đủ nội dung và quy trình sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng B1 số tự động tại trung tâm sát hạch có đủ điều kiện;

+ Xe dùng để sát hạch: Sử dụng xe sát hạch hạng B1 số tự động có đủ điều kiện của trung tâm sát hạch làm xe sát hạch lái xe trong hình và trên đường.

Theo acdc.vn

Tin liên quan