6 tháng đầu năm 2024, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Cao Bằng đã chủ động vận động và nhận được sự ủng hộ, đóng góp từ các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ nguồn lực để Hội thực hiện các hoạt động bảo trợ, thăm hỏi tặng quà cho NKT, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Với trên 810 triệu đồng vận động Quỹ và gần 1,7 tỷ đồng hoạt động phối hợp, Hội đã hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, PHCN cho 19 NKT, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 11.343 người, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 12.483 người, tặng 41 xe lăn cho NKT. Trong công tác giáo dục, tỉnh Hội đã tặng học bổng ngắn hạn cho 392 học sinh, đồ dùng học tập trị giá trên 5 triệu đồng; trợ cấp thường xuyên cho 6.642 người, thăm hỏi tặng quà cho 4.863 người trị giá trên 1,5 tỷ đồng (trong đó, Trung ương Hội hỗ trợ 200 suất, trị giá 130 triệu đồng), hỗ trợ khác 180 triệu đồng. Nhằm hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo cho gia đình NKT, với 90 triệu đồng, tỉnh Hội đã hỗ trợ vốn phát triển kinh tế cho 7 hộ gia đình.

Trong công tác trẻ em, Hội tổ chức thành công 14 Diễn đàn trẻ em cấp xã tại các xã thuộc vùng dự án với trên 560 lượt trẻ em tham gia, tổ chức 02 diễn đàn trẻ em cấp huyện với 145 lượt trẻ em đại diện của 14 xã, thị trấn tham dự. Thông qua diễn đàn tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia ý kiến, đối thoại với các lãnh đạo cấp huyện, cấp tỉnh. Đảm bảo quyền được nêu ý kiến của trẻ em, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của trẻ em đối với các lãnh đạo và các cấp chính quyền từ đó xây dựng các chương trình kế hoạch, chính sách đảm bảo nâng cao hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; Hội đồng đội các huyện đã chỉ đạo các liên đội triển khai lấy ý kiến của trẻ em về chủ đề phiên họp gia đình Quốc hội trẻ em lần thứ II năm 2024 với kết quả thu được 100% tham gia phiếu khảo sát.

Trong công tác tuyên truyền, Hội chủ động phối hợp triển khai tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với NKTvà trẻ em tại cộng đồng; hưởng ứng tuyên truyền các đợt thi đua do tỉnh phát động: Chủ đề phát động thi đua của tỉnh năm 2024 với chủ đề "Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển"; Hội phát động phong trào thi đua năm 2024 trong toàn thể Ban chấp hành, các huyện Hội, thành Hội, chi hội trực thuộc, thành viên và hội viên với nội dung “Đoàn kết - Sáng tạo - Nâng cao chất lượng công tác Hội”; triển khai các nội dung Tháng hành động vì trẻ em năm 2024; tuyên truyền Kế hoạch trợ giúp NKT giai đoạn 2021- 2030, Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021- 2030 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng...

Qua việc tuyên truyền với chủ đề sát thực, nội dung trọng tâm, trọng điểm đã khích lệ, động viên tinh thần NKT vượt khó vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập cộng đồng, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất; tăng thêm nghị lực cho TMC phấn đấu trong học tập, rèn luyện kỹ năng sống, đồng thời, cộng đồng xã hội, các cấp, ngành nhận thức và xác định được trách nhiệm đối với NKT, TMC.

Tin liên quan