Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ người khuyết tật, bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn về chính sách pháp luật, chế độ, kỹ năng chăm sóc người khuyết tật. Lớp tập huấn có sự tham gia của 45 đại biểu là lãnh đạo, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp huyện và chi hội các xã, thị trấn của 4 huyện Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.
Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về những nội dung cơ bản của Luật Người khuyết tật, Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện và Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.
Đặc biệt, với 54 tình huống khác nhau trong tập tài liệu Hỏi - Đáp, các đại biểu tham dự lớp tập huấn đã sôi nổi nghiên cứu trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tế ở địa phương, đưa ra những vấn đề phát sinh từ cơ sở và được các giảng viên, báo cáo viên giải đáp thấu đáo cụ thể.

Tin liên quan