Tỉnh Hội Thanh Hóa: Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật

Tỉnh Hội Thanh Hóa: Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật

2018-03-08 02:56:48

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức trao tặng 20 xe lăn cho người khuyết tật Huyện Quảng Xương. Số xe này do Tổ chức trả lại tuổ thơ và Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tài trợ.

Tham dự lễ trao tặng có Linh mục Phan Khắc Từ Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, Ban Giám đốc Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam; Đồng chí Phó Bí thư huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và lãnh đạo các ban,ngành.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao tặng: