MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG
Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam được thành lập vào tháng 4 năm 1992 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sứ mệnh vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để tổ chức các hoạt động trợ giúp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, trẻ mồ côi và các hoạt động khác góp phần thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật. Với thành tích và hiệu quả hoạt động qua 28 năm, Hội đã được Nhà nước 4 lần tặng thưởng Huân chương cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương lao động hạng Nhì (hai lần) và Huân chương lao động hạng Ba.
Hội đã trải qua 5 kỳ đại hội; Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022 vào tháng 4 năm 2017. Tính đến hết năm 2019, cả nước đã xây dựng được 46 Hội thành viên cấp tỉnh, thành; 290 Hội cấp quận, huyện; 1.920  Hội cấp xã, phường; 1.508 chi hội, phân hội cụm dân cư và có 5.001 hội viên tập thể; 558.363 hội viên cá nhân.
Trải qua 28 năm hoạt động, Hội đã trực tiếp vận động ủng hộ được tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền hàng ngàn tỷ đồng và từ đó đã tổ chức trợ giúp cho hàng chục triệu lượt đối tượng. Những hoạt động này càng ngày càng có hiệu quả và thành tích cao hơn.
Hội trợ giúp đối tượng thông qua nhiều chương trình hoạt động như:
  1. Mổ mắt thay thủy tinh thể cho người mù nghèo;
  2. Phẫu thuật chỉnh hình cho NKT vận động và phẫu thuật tim;
  3. Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho NKT;
  4. Chương trình tặng xe lăn, xe lắc, dụng cụ chỉnh hình cho NKT;
  5. Chương trình tặng xe đạp, học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi nghèo;
  6. Hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi;
  7. Hỗ trợ xây dựng Nhà, sửa chữa nhà ở, công trình vệ sinh, nước sạch;
  8. Tặng dụng cụ, tăng quà nhân ngày lễ, tết, khi bị thiên tai và gặp những rủi ro, bất hạnh, ốm đau, bệnh tật;
  9. Tặng thẻ BHYT, hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh đối với bệnh nhân nặng, nghèo;
  10. Và nhiều chương trình trợ giúp khác.

  Ngoài ra Hội còn tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật đối với NKT, trẻ mồ côi; bảo đảm các quyền khác của NKT, trẻ mồ côi như tổ chức:  Hội nghị biểu dương NKT, trẻ mồ côi và nhà tài trợ tiêu biểu cấp tỉnh, thành và cấp toàn quốc; tổ chức Giao lưu “Hạnh phúc vợ chồng khuyết tật”; Hội ngộ Doanh nhân, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh là người khuyết tật; Hội thi tiếng hát của người khuyết tật với chủ đề “Những trái tim khát vọng” và hàng trăm sự kiện khác…

  1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ CỤ THỂ THỜI GIAN GẦN ĐÂY

   NĂM 2012

  Vận động được số tiền và hiện vật quy ra tiền là 258 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động, cụ thể:

  1. Tổ chức phẫu thuật mắt thay thể thuỷ tinh đem lại ánh sáng cho 7.800 người khiếm thị nghèo; phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng cho 1.800 người khuyết tật vận động; mổ tim cho 703 người (chủ yếu là trẻ em).
  2. Tổ chức tặng 7.000 xe lăn, xe lắc, xe bại não cho người khuyết tật; 3.700 xe đạp cho trẻ mồ côi;
  3. Tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho hơn 2.000 NKT.
  4. Hỗ trợ sinh kế cho 10.278 người khuyết tật, trẻ mồ côi của 10.193 hộ nghèo ở 96 xã (năm 2012 thực hiện 36 xã).
  5. Ngoài ra, còn thực hiện nhiều hoạt động trợ giúp khác như: xây mới, sửa chữa nhà ở (580 nhà tình thương), tổ chức dạy văn hoá, dạy ngôn ngữ ký hiệu (317.000 người), hỗ trợ bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, cấp thuốc, cung cấp bữa ăn miễn phí (220.000 lượt người), thăm hỏi, tặng quà (175.000 lượt người)…

   NĂM 2013

  Đã vận động được số tiền và hiện vật tài trợ là 368 tỷ đồng, để tổ chức thực hiện các hoạt động, cụ thể :

  1. Về Nhóm hoạt động trợ giúp về y tế

  - Tổ chức phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng cho 3.400 NKT vận động, với tổng số tiền chi là 9 tỷ đồng.

  - Tổ chức phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể cho 15.100 người khiếm thị với tổng số tiền chi là 36,6 tỷ đồng.

  - Tổ chức mổ tim cho 629 người, phần lớn là trẻ em, với tổng số tiền là 36 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng số bảo hiểm y tế cho 287.000 người, với số tiền là 22,3 tỷ đồng. Ngoài ra còn trợ giúp 223.000 lượt bệnh nhân nghèo, với tổng số tiền là 10,6 tỷ đồng.

  - Đã tặng 8.700 xe lăn, xe lắc, xe bại não, dụng cụ khác cho NKT, tính thành tiền lên tới 23,3 tỷ đồng.

  1. Về Trợ giúp dạy nghề, giải quyết việc làm

  Đã dạy nghề cho 2.900 NKT, trong đó tạo việc làm cho 1.100 người với tổng kinh phí là 10,3 tỷ đồng.

  3.Về Trợ giúp trẻ mồ côi

   Đã tặng 2.700 xe đạp với tổng trị giá 4 tỷ đồng và tặng 12.700 suất học bổng với tổng trị giá 9,2 tỷ đồng.

  1. Về Nhóm hoạt động trợ giúp về cải thiện thu nhập, đời sống

  - Hỗ trợ sinh kế và cải thiện sinh hoạt cho NKT, TMC tại 50 xã, giúp cho 7.000 NKT, TMC được hưởng lợi với tổng chi phí hỗ trợ lên tới 25,5 tỷ đồng...

  - Xây mới, sửa chữa 775 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền chi là 21 tỷ đồng.

  - Thăm hỏi, tặng quà cho 213.000 lượt người, với tổng số tiền chi là 67 tỷ đồng.

  - Trợ cấp thường xuyên cho 63.000 người, với tổng số tiền chi là 21,3 tỷ đồng (ngoài trợ cấp thường xuyên của Nhà nước).

   NĂM 2014, 2015, 2016, 2017

  Đã vận động được số tiền và hiện vật tài trợ lần lượt là : 357 tỷ đồng để trợ giúp cho hơn 2 triệu lượt đối tượng; 426 tỷ đồng để trợ giúp cho hơn 2,6 triệu lượt đối tượng; 469 tỷ đồng, để trợ giúp cho hàng triệu lượt đối tượng; 540 tỷ đồng và đã trợ giúp cho hơn 1,6 triệu lượt NKT, TMC và các đối tượng khó khăn, yếu thế khác.

  NĂM 2018

  Đã chủ trì, vận động (bằng tiền và hiện vật quy tiền) đạt hơn 591 tỷ đồng.

  Ngoài ra, Hội đã phối hợp với các đơn vị khác thực hiện các hoạt động trợ giúp đối tượng với tổng trị giá hơn 48 tỷ đồng

  Hoạt động bảo trợ:          

            Với nguồn quỹ vận động được, đã triển khai thực hiện 6 chương trình trọng tâm của Hội và tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp khác cho hơn 4,1 triệu lượt NKT, TMC, bệnh nhân nghèo và các đối tượng khó khăn, yếu thế khác với giá trị chi ra là 540 tỷ đồng, trong đó tập trung vào hoạt động:

  1. Nhóm hoạt động trợ giúp về y tế

            Đã trợ giúp cho gần 282.000 lượt người với tổng giá trị 91,2 tỷ đồng. Trong đó:

  - Phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể cho 20.000 người khiếm thị với tổng số tiền chi là 44,2 tỷ đồng.

  - Phẫu thuật chỉnh hình PHCN cho 765 NKT, với tổng số tiền chi là 4,5 tỷ đồng.

  - Mổ tim cho 687 người, trong đó chủ yếu là trẻ em, với tổng số tiền là 17,3 tỷ đồng.

  - Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 223.000 lượt người với số tiền là 20 tỷ đồng.

  - Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 38.000 người NKT, TMC và một số đối tượng khác thuộc hộ cận nghèo với số tiền là 5,2 tỷ đồng.

  1. Nhóm trợ giúp về phương tiện đi lại

            Đã tặng 12.400 xe lăn, xe lắc, xe bại não, dụng cụ khác cho NKT, trị giá 28 tỷ đồng.

            Đã tặng 4.700 xe đạp  cho TMC, trẻ em nghèo trị giá 7,1 tỷ.

  1. Nhóm trợ giúp cải thiện sinh hoạt khác

            Hoạt động này được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần đáng kể trong việc cải thiện cuộc sống của 518.000 lượt người thụ hưởng với tổng giá trị 224 tỷ đồng. Trong đó:

  - Xây mới, sửa chữa 1.700 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết với số tiền 42 tỷ đồng.

  - Hỗ trợ xây dựng 379 đường tiếp cận tại nhà ở của NKT và tại trụ sở UBND, trạm xá, nhà văn hóa,... thôn, xã trị giá 238 triệu đồng.

  - Hỗ trợ xây dựng 557 công trình vệ sinh, trị giá 2,4 tỷ đồng.

  - Hỗ trợ cải thiện 530 hệ thống nước sinh hoạt, trị giá 1,7 tỷ đồng.

  - Trợ cấp thường xuyên cho 29.800 người với tổng số tiền 14,8 tỷ đồng (ngoài trợ cấp của Nhà nước).

  - Tặng 28.300 suất học bổng, với tổng trị giá 17,1 tỷ đồng.

  - Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 490.000 lượt người, với tổng số tiền chi là 145 tỷ đồng.

  1. Nhóm trợ giúp sinh kế, giảm nghèo

  Hoạt động này đã hỗ trợ cho 4.400 lượt người hưởng lợi với tổng số tiền 21 tỷ đồng. Trong đó:

  - Hội đã tổ chức đào tạo nghề cho 2.100 NKT, khoảng 70% được tạo việc làm, có thu nhập sau học nghề, với tổng kinh phí chi cho dạy nghề là 11 tỷ đồng).

  - Hỗ trợ vốn để làm kinh tế cho 1.700 người, trị giá 8,1 tỷ đồng.

  - Hỗ trợ vật nuôi cho 565 hộ gia đình, trị giá 2,6 tỷ đồng

  1. Riêng hỗ trợ NKT, TMC tại xã xây dựng nông thôn mới

  - Năm 2018, các tổ chức Hội đã triển khai hỗ trợ NKT, TMC tại 51 xã xây dựng nông thôn mới, trợ giúp cho 3.800 lượt người hưởng lợi với tổng số kinh phí (tiền, ngày công lao động và hiện vật quy ra tiền) là: 7,5 tỷ đồng.

  1. Các hoạt động khác

  Các hoạt động khác của Hội ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của đối tượng cần trợ giúp. với tổng kinh phí khoảng 81 tỷ đồng.

  1. NĂM 2019 

  Năm 2019, tổng nguồn lực cả nước do Hội chủ trì, vận động (bằng tiền và hiện vật quy tiền) đạt hơn 624 tỷ đồng (năm 2018 là 591 tỷ đồng). Trong đó, vận động nguồn trong nước chiếm 80%, vận động nguồn nước ngoài chiếm 20%.

  Ngoài ra, Hội đã phối hợp với các đơn vị khác thực hiện các hoạt động trợ giúp đối tượng với tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng.

  Với nguồn quỹ vận động được, trong năm 2019, Trung ương Hội và các tổ chức thành viên đã tiếp tục triển khai thực hiện 6 chương trình bảo trợ trọng tâm của Hội và tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp khác cho hơn 3,8 triệu lượt NKT, TMC, bệnh nhân nghèo và các đối tượng khó khăn, yếu thế khác với giá trị chi ra là 570 tỷ đồng, trong đó:

  1. Nhóm hoạt động trợ giúp về y tế

            Đây là hoạt động được các tổ chức thành viên triển khai khá hiệu quả, đã trợ giúp cho hơn 258.000 lượt người với tổng số tiền trị giá tỷ 88 đồng. Trong đó:

  - Phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể cho 11.800 người khiếm thị với tổng số tiền chi là 37 tỷ đồng.

  - Phẫu thuật chỉnh hình PHCN cho 617 NKT, với tổng số tiền chi là 3,3 tỷ đồng.

  - Mổ tim cho 376 người, trong đó chủ yếu là trẻ em, với tổng số tiền là 23 tỷ đồng.

  - Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 207.000 lượt người với số tiền là 21 tỷ đồng.

  - Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 39.000 người NKT, TMC và một số đối tượng khác thuộc hộ cận nghèo với số tiền là 4,2 tỷ đồng.

  1. Nhóm trợ giúp về phương tiện đi lại

            Chương trình xe lăn được duy trì thường xuyên, kịp thời trợ giúp đối tượng cải thiện “đôi chân” giúp họ có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Năm 2019, Hội đã tặng 8.900 lăn, xe lắc, xe bại não, dụng cụ khác cho NKT với trị giá 22 tỷ đồng. Chương trình xe đạp tiếp tục phát huy với số lượng 5.100 xe đạp được tặng cho TMC, trẻ em nghèo trị giá 8,1 tỷ đồng.

  1. Nhóm trợ giúp cải thiện sinh hoạt khác

            Hoạt động này được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần đáng kể trong việc cải thiện cuộc sống của 452.000 lượt người thụ hưởng với tổng giá trị 209 tỷ đồng. Trong đó:

  - Xây mới, sửa chữa 1.100 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết với số tiền 45 tỷ đồng.

  - Hỗ trợ xây dựng 1200 đường tiếp cận tại nhà ở của NKT và tại trụ sở UBND, trạm xá, nhà văn hóa thôn, xã, trị giá 706 triệu đồng.

  - Hỗ trợ xây dựng 152 công trình vệ sinh, trị giá 771 triệu đồng.

  - Hỗ trợ cải thiện 94 hệ thống nước sinh hoạt, trị giá 165 triệu đồng.

  - Trợ cấp thường xuyên cho 25.300 người với tổng số tiền 15,6 tỷ đồng (ngoài trợ cấp của Nhà nước).

  - Tặng 16.900 suất học bổng, với tổng trị giá 17,8 tỷ đồng.

  - Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 408.000 lượt người, với tổng số tiền chi là 129 tỷ đồng.

  1. Nhóm trợ giúp sinh kế, giảm nghèo

            Đây là hoạt động mang ý nghĩa bền vững, chuyển hướng rõ nét nhất sang hướng nhân quyền, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho NKT. Hoạt động này đã hỗ trợ cho 2.200 lượt người hưởng lợi với tổng số tiền 18 tỷ đồng. Trong đó:

  - Hội đã tổ chức đào tạo nghề cho 1.200 NKT, khoảng 70% được tạo việc làm, có thu nhập sau học nghề, với tổng kinh phí chi cho dạy nghề là 8,6 tỷ đồng. Bình Dương tổ chức dạy nghề tại cộng đồng các nghề lái xe, sửa xe, uốn tóc, không tổ chức lớp học.

  - Hỗ trợ vốn để làm kinh tế cho 700 người, trị giá 4,7 tỷ đồng.

  - Hỗ trợ vật nuôi cho 378 hộ gia đình, trị giá 5,1 tỷ đồng.

  1. Riêng hỗ trợ NKT, TMC tại xã xây dựng nông thôn mới

  Năm 2019, các tổ chức Hội đã triển khai hỗ trợ NKT, TMC tại 74 xã xây dựng nông thôn mới, trợ giúp cho 5.400 lượt người hưởng lợi với tổng số kinh phí (tiền, ngày công lao động và hiện vật quy ra tiền) là: 5,8 tỷ đồng. Chương trình đã góp phần tích cực, có hiệu quả góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

  1. Hoạt động hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ

  Với tinh thần tương thân tương ái, đã thành truyền thống, các tỉnh, thành Hội luôn duy trì hoạt động trợ giúp lẫn nhau đối với đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Bình Phước phối hợp với chương trình “Khát vọng sống” vận động bà con ủng hộ nhân dân huyện Quan Sơn và Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do cơn bão số 3 với tổng số tiền 500 triệu đồng. Thượng Tọa Thích Định Tánh (Tây Ninh), thành Hội Đà Nẵng, tỉnh Hội Quảng Ninh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ ở Thanh Hóa. Tỉnh Hội Lâm Đồng cứu trợ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh...

  1. Các hoạt động khác

  Các hoạt động khác của Hội ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của đối tượng cần trợ giúp như: tặng máy tính, dụng cụ sản xuất, cung cấp suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ phẫu thuật phụ khoa, mổ sứt môi hở hàm ếch, tổ chức bếp cơm tình thương, xây trường học, xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, tặng góc học tập, đồ dùng sinh hoạt, nuôi dưỡng, trợ giúp NKT, TMC, người già, người nghèo, trợ cấp đột xuất, hỗ trợ mai táng...  Các hoạt động khác được thực hiện với tổng kinh phí khoảng 110 tỷ đồng. 

  1. Hoạt động truyền thông và tổ chức các sự kiện

             Hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về NKT, quyền của NKT, trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội trong việc trợ giúp NKT, tạo cơ hội để NKT vươn lên hòa nhập cộng đồng luôn được Hội quan tâm, đặc biệt là vào các dịp kỷ niệm ngày NKT Việt Nam 18/4, ngày quốc tế NKT 3/12, các ngày lễ lớn của dân tộc, tết Trung thu, tết cổ truyền, ngày thành lập Hội…Năm 2019, các sự kiện được tổ chức nhiều hơn, phong phú và thiết thực hơn, có sự tham gia ngày càng nhiều hơn của NKT và các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

  Hoạt động nổi bật trong công tác tuyên truyền, văn hóa là Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi tiếng hát người khuyết tật lần II, năm 2019 với chủ đề “Những trái tim khát vọng”. Các đơn vị dự thi tuyển chọn hoặc tổ chức Hội thi tại địa phương để lựa chọn tiết mục xuất sắc, thành lập đoàn cấp tỉnh tham dự  Hội thi toàn quốc. Hội thi được tổ chức tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam, với sự tham gia của 39 đoàn nghệ thuật (trong đó có 36 đoàn do tỉnh, thành Hội chủ trì), tổng số 364 thí sinh NKT. 

  Kết quả, Hội thi khu vực đã trao 31 Huy chương vàng, 43 huy chương bạc cho các tiết mục xuất sắc và chọn các đoàn đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn dự thi Chung kết tại Hà Nội. Hội thi chung kết đã trao 13 huy chương vàng, 8 huy chương bạc cho các tiết mục xuất sắc và trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn TP. Hồ Chí Minh, giải Nhì cho đoàn Nghệ An, giải Ba cho đoàn Đà Nẵng.

  Hội thi nhằm góp phần bảo đảm thực hiện quyền của NKT trong lĩnh vực văn hóa, đời sống tinh thần, tạo cơ hội cho NKT phát huy khả năng, đồng thời là sân chơi bình đẳng của những con người tài năng, khát khao khẳng định giá trị bản thân và cống hiến cho cộng đồng. Hội thi đã có sức lan tỏa rộng khắp, gây xúc động mạnh trong lòng khán giả, được Nhà nước, cộng đồng đánh giá cao.

  Nhân kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/2019, Trung ương Hội đã tổ chức các chương trình giao lưu “Một trái tim - Một thế giới” lần thứ XVI. Chương trình đã truyền thông điệp xã hội cần quan tâm, tạo điều kiện bảo đảm quyền của NKT, TMC, đồng thời quyên góp, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ quỹ Hội. Chương trình đã công bố số tiền và hiện vận quy tiền ủng hộ quỹ Hội của Trung ương Hội trong một năm qua là 25,7 tỷ đồng.

            Cùng với Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội cũng đã có nhiều hoạt động tuyên truyền nhân dịp ngày NKT rất phong phú, đa dạng như phát phóng sự, chuyên đề định kỳ trên đài phát thanh, truyền hình, tổ chức tọa đàm, gặp mặt, hội thảo, giao lưu, treo băng rôn, khẩu hiệu, in tờ rơi. Một số tỉnh, thành Hội tổ chức Hội nghị biểu dương NKT, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu và kỷ niệm ngày thành lập như: Bắc Ninh, Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Kon Tum, Nghệ An, Phú Thọ, Bình Định...

   

  1. MỌI THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CÓ THỂ TRA CỨU TRÊN: 

  Website của Hội: asvho.vn hoặc nguoibaotroonline.vn;

  Tên tài khoản: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, địa chỉ số 02 Ngô Thì Nhậm, quận Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội.

  Tài khoản VNĐ: 118000015370, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội.

  Tài khoản ngoại tệ: 113000199242 - Swift: ICBVVNVX 106 tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hà Nội./.

     

                                                                                               Tháng 5 năm 2020

    HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI VIỆT NAM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tin liên quan