Chủ tịch: Nguyễn Thị Xuân Mỹ
Sinh ngày: 30/9/1940 
Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng
 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Ts. Nguyễn Đình Liêu
Sinh ngày: 01/10/1943
 
Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
Phó Chủ tịch: Bùi Duy Thụ
Sinh ngày: 28/1/1945
Nguyên Chuyên viên Chính sách Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tin liên quan